Cees Kater

‘Na tien jaar zijn gebouwen aan een nieuw energielabel toe. Wiebren heeft voor gemeente Noordoostpolder verschillende buurthuizen, sportgebouwen, woningen en een boerderij beoordeeld en een nieuw label toegekend. Het is fijn dat we deze opdrachten lokaal kunnen invullen. Wiebrens offertes zijn marktconform. Wanneer er meer bij een gebouw komt kijken dan vooraf ingeschat, dan berekent hij gewoon het afgesproken bedrag. Als gemeente ontzorgt Wiebren ons op een nette en betrouwbare manier. Hij communiceert duidelijk en regelt alles met de contactpersoon van het betreffende gebouw. Vóór een opname mailt Wiebren ons welke locatie hij gaat bezoeken en wat hij nog nodig heeft, zoals tekeningen en rapporten. Na de opname ontvangen wij binnen korte tijd het label.’ 

Referentie overzicht