Dirk Klaver

‘Voor K4 Architecten maakt Wiebren regelmatig budgetramingen om ideeschetsen op haalbaarheid te toetsen. Wiebrens bouwervaring komt duidelijk naar voren, want hij denkt in het totaal van het bouwproces. Hij ziet de samenhang en kan goed de complexiteit van een bouwwerk inschatten en waarderen. Wiebren neemt zelfs dingen mee die ik nog niet heb getekend, maar die er wel moeten komen. Ook denkt hij mee over energiezuinigheid. In de budgetramingen is Wiebren buitengewoon onderscheidend. Als een klant twijfelt tussen verkopen of verbouwen, kan Wiebren uitstekend de bouwkosten berekenen, zodat de klant een goede afweging kan maken. Wiebren is vindingrijk. Als iets niet linksom kan, dan gaat hij op zoek naar een andere mogelijkheid. Hij is daarin net als ik. Samen versterken we elkaar en komen we tot prachtige oplossingen.’

Referentie overzicht